La mediació és un procés a través del qual terceres persones ajuden a dues o més persones en conflicte a cercar una solució pactada al problema que les enfronta.

Durant el procés, s'exigeix un respecte formal a l'altre (es prohibeix l'ús de malnoms, d'insults o de tons de veu inadequats). També es fa complir el torn de paraula, el qual administren els mediadors de la manera més equitativa i justa possible.

Una mediació sempre ha de ser voluntària, i es caracteritza per ser confidencial i parlar del problema intentant arribar plegats a un acord sense que els mediadors aconsellin ni donin solucions.